• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутаг

Нийт 1599 мэдээнээс 81-120-г харуулж байна

"Эмэгтэйчүүдийн эрх, оролцоо" ТВ хэлэлцүүлэгт оролцлоо

2019-03-07
"Эмэгтэчүүдийн эрх, оролцоо" ТВ хэлэлцүүлэгт оролцсон төрийн болон ТББ байгууллагынхан мөн хамтран ажилласан Ховд телевизийн хамт олондоо баярлалаа.110 ...

Баян-Өлгий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын албан хаагч нарт сургалт хийв

2019-03-06
Баян-Өлгий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас ирүүлсэн албан тоотын дагуу хичээл сургалтын төлөвлөгөөнд тусгасан сургалтыг 2019 оны ...

Хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав

2019-03-06
Баян-Өлгий аймгийн Цагдаагийн газрын харьяа саатуулах байранд байгаа саатуулагдсан этгээдүүдэд Хүний эрхийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорирлгоор Хүний ...

Түргэн суманд сургалт зохион байгууллаа

2019-03-06
Увс аймагт “Хүний эрхийн ойлголт, хандлагыг олон нийтэд хүргэх нь” төслийн арга хэмжээг Увс аймгийн ЗДТГ, Цагдаагийн газар, ...

Төвийн бүсийн сургалтад хамрагдлаа

2019-03-06
Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн холбоо, ХБНГУ-ын Фридрих Эбертийн сан, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас хамтран зохион ...

Түргэн суманд сургалт зохион байгууллаа

2019-03-06
Увс аймагт “Хүний эрхийн ойлголт, хандлагыг олон нийтэд хүргэх нь” төслийн арга хэмжээг Увс аймгийн ЗДТГ, Цагдаагийн газар, ...

Дүн шинжилгээ хийж илтгэх хуудас хүргүүлжээ

2019-03-04
Комиссын даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн “Аймаг, орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдлыг судалж, ...

2019 оны 2 дугаар сард 10 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч 1 иргэний гомдол хүлээн авч шийдвэрлэжээ

2019-03-02
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь референт нь 2019 оны 2 дугаар сард биечлэн 8, ...

2019 оны 1 дүгээр сард 10 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 3 иргэний гомдол хүлээн авч шийдвэрлэжээ

2019-03-02
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь референт нь 2019 оны 1 дүгээр сард биечлэн 9, ...

Тариалан суманд сургалт зохион байгуулав.

2019-02-28
Увс аймагт “Хүний эрхийн ойлголт, хандлагыг олон нийтэд хүргэх нь” төслийн арга хэмжээг Увс аймгийн ЗДТГ, Цагдаагийн газар, ...

аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын алба хаагч нарт сургалт зохион байгууллаа

2019-02-27
Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цагт “Жендэрийн тухай ...

Сагил суманд сургалт зохион байгуулав

2019-02-26
Увс аймагт “Хүний эрхийн ойлголт, хандлагыг олон нийтэд хүргэх нь” төслийн арга хэмжээг Увс аймгийн ЗДТГ, Цагдаагийн газар, ...

Давст суманд сургалт зохион байгуулав

2019-02-26
Увс аймагт “Хүний эрхийн ойлголт, хандлагыг олон нийтэд хүргэх нь” төслийн арга хэмжээг Увс аймгийн ЗДТГ, Цагдаагийн газар, ...

Цагдаагийн байгууллагын албан хаагчдад зориулсан хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх давтан сургалт эхэллээ

2019-02-26
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Цагдаагийн Ерөнхий газар хамтран ажиллах Санамж бичгийн хүрээнд цагдаагийн алба хаагчдын хүний ...

Зэрэг дэвийн журам шинэчлэгдэв

2019-02-25
Монгол улсын их хурлаас 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 21 дугаар тогтоолоор "Төрийн захиргааны албан тушаалынзэрэг ...

"Прогресс" сургууль дээр Хүүхдийн эрхийн талаар сургалт явуулав

2019-02-25
Ховд аймгийн хэмжээнд зохион явагдаж байгаа "Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал" аяны хуваарийн дагуу ерөнхий боловсролын "Прогресс" сургууль дээр ...

хууль сурталчилан ажиллав

2019-02-25
Аймгийн ИТХ-аас баталсан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой 3 хөтөлбөрийн нээлт, танилцуулах үйл ажиллагааны хүрээнд 2019 оны 02 ...

Сурагчид сургуулийн орчинд ялгаварлан гадуурхалтгүй байхыг уриаллаа

2019-02-22
Хэнтий аймгийн Хүслэн ХОУЗөвлөлийн сурагчид сургуулийн орчин дахь ялгаварлан гадуурхалтыг зогсоохыг бусаддаа уриалах зорилгоор "Ялгаварлан гадуурхал" сэдвээр сургалт ...

ШШГГазрын алба хаагчид "Санамж бичиг"-ийн дагуу суралцлаа

2019-02-22
Хэнтий аймгийн ШШГГазар, Нээлттэй хорих 419 дүгээр ангийн 57 алба хаагч өнөөдөр "Хүний эрхийн тухай ойлголт", Эрүүдэн шүүх ...

Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Булган аймагт ажиллалаа

2019-02-22
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Булган аймагт 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр ажиллалаа. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ...

Цаст-Алтай сургуулийн сурагчдад "Хүүхдийн эрх" чиглэлээр мэдээлэл өглөө

2019-02-22
Хуваарийн дагуу Ажлын хэсэг Жаргалант сумын Ерөнхий боловсролын Цаст-Алтай цогцолбор сургуулийн 7-9 дүгээр ангийн 400 гаруй сурагчдад "Хүүхдийн ...

Хамтран ажиллахаар боллоо

2019-02-22
2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Хөвсгөл аймаг дахь ажилтан Монголын Хөгжлийн бэрхшээлтэй ...

“Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал” сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулав

2019-02-21
Хуваарийн дагуу өнөөдөр Жаргалант сумын 3 дугаар сургуулийн 7-10 дугаар ангийн сурагчдад “Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал” сэдэвт сургалтыг ...

"Хүүхдийн эрх"-ийг хамгаалах чиглэлээр Жаргалтан сумын 12-жилийн 2, 7 дугаар сургуулийн 7-10 ангийн сурагчдад сургалт хийлээ

2019-02-20
"Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал" сургалтыг Жаргалант сумын ерөнхий боловсролын 2, 7 дугаар сургуулийн 7-10 дугаар ангийн 400 гаруй ...

"Хүүхдийн эрх, Хүүхэд хамгаалал" сэдэвт эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа

2019-02-19
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхэд хамгааллын асуудлаар гарсан хууль тогтоомжийг сурталчлах, эцэг эх , асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчдийн ...

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАНГАХ, ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ХИЙВ

2019-02-19
Ховд аймгийн хэмжээнд зохион явагдаж байгаа "Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал" аяны хуваарийн дагуу ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургууль ...

Эрүүдэн шүүхээс ангид байх эрх сэдэвт сургалтад хамрагдав

2019-02-15
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Хөвсгөл аймаг дахь ажилтан тус аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны албан ...

Төв аймагт иргэний нийгмийн өдрийг тэмдэглэв

2019-02-02
Ардчиллын боловсрол төв нь 2005 оноос Иргэний нийгмийн өдөртэй болох санаачлага өрнүүлэн гурван Засгийн газар (Ц.Элбэгдорж, М.Энхболд, С.Баяр)-ыг ...

Өнөөдөр Монгол Улсад Хүний эрхийн үндэсний байгууллага байгуулагдсан өдөр

2019-02-02
Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах Олон Улсын өдрийг угтан Эрдэнэбулган сумтай хамтран "Элбэрэлт хатад" арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тус арга ...

Хамтран ажиллах талаар санал солилцов

2019-01-25
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Хөвсгөл аймаг дахь ажилтан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга ...

ахмадуудын эрхийн талаар

2019-01-24
Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн тогтоолоор Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр болсон.1.Нийгмийн даатгалын сангаас ...

шинэчлэн найруулсан хуулийн тухай

2019-01-23
Дорнод аймгийн Шүүхийн шиийдвэр гүйцэтгэх албаны 10 албан хаагчдад 2018 оны 10 сарын 22-ний өдөр "Хөдөлмөрлөх эрх” сэдвээр ...

"Орон нутгийн бизнесийг Европын зах зээлд гаргах боломж" сэдвээр уулзалт хийв

2019-01-21
Глоб интернэшнл төвөөс хэрэгжүүлж буй “GSP+ механизмаар дамжуулж хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрхийг хөхиүлэн дэмжих” төслийн хүрээнд Увс аймгийн ...

Ховд аймгийн Сургууль, Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг түр зогсоов

2019-01-21
БСШУС-ын Сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/25 тушаалаар томуу, томуу төст өвчний дэгдэлт их байгаатай ...

Тамирын жавар мөсний баяр болов

2019-01-18
Ар-ус Ундарга орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын хүсэлтийн дагуу тус газрын албан хаагч нарт Жендэрийн тэгш эрх-ажлын байрны ...

Ховд аймаг дахь хүний эрхийн сургагч багш нарыг дахин чадавхжууллаа

2019-01-17
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ховд аймаг дахь ахлах шинжээч М.Өнөрмаа тус аймгийн Засаг даргын тамгын газартай ...

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын алба хаагч нар Үндсэн хуулийн сургалтад хамрагдав

2019-01-17
Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газарт "Монгол улсын Үндсэн хууль" сургалтыг хүний эрхийн сургагч багш, тус газрын мэргэжилтэн ...

Казахстан Улсын Хүний эрхийн байгууллагын төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа

2019-01-17
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр Казахстан Улсын Хүний ...

Булган сумын иргэдэд сургагч багш мэдээлэл хийлээ

2019-01-15
Монгол улсын Үндсэн хууль батлагдсан өдрийг тохиолдуулан Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Булган аймаг дахь ажилтан, аймгийн Засаг даргын ...