• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутаг

Нийт 2067 мэдээнээс 1361-1400-г харуулж байна

Хүний эрхийн сурталчилгаа

2017-04-21
Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ-ын нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцож иргэдэд хүний эрхийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх зорилгоор ХЭҮК-с гарсан ...

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГТ ХҮНИЙ ЭРХИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨР АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

2017-04-21
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комисс, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран "Хүний эрхийн нээлттэй өдөр" арга ...

Амжилтыг өнөөдөр өөрөөсөө уулзалт боллоо

2017-04-21
Хэрлэн сумын 2-р багийн "Амжилтыг өнөөдөр өөрөөсөө" залуучуудын уулзалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр Чингис цамхагт ...

Уулзалтанд оролцлоо

2017-04-21
УИХ-ын гишүүн Ц. Цогзолмаа, Б. Ундармаа, ХХААХЯ-ны дэд сайд Ж. Сауле нар Ховд аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ...

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хяналт шалгалт хийлээ

2017-04-21
Хүний эрхийн үндэсний комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 04 сарын 13-14-ний өдрүүдэд Дорнод аймгийн Шүүхийн шийдвэр ...

"Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийн хэрэгжилт" сэдвээр дүн шинжилгээ хүргүүллээ

2017-04-21
Комиссын 4 дүгээр сарын төлөвлөгөө, ажлын албаны даргын баталсан аймаг, орон нутагт тодорхой эрхийн чиглэлээр хүний эрхийн нөхцөл ...

Аймгийн Цагдаагийн газрын ажилтан алба хаагч нарт сургалт зохион байгууллаа

2017-04-21
Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын хүсэлтээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулав. Сургалтад Цагдаагийн газрийн нийт бүрэлдэхүүн болон 17 сумын ...

Аймгийн Сэлэнгэ -Энерго ОНӨААТҮГ-д сургалт зохион байгууллаа

2017-04-21
Аймгийн Сэлэнгэ - Энерго ОНӨААТҮГ-ын хүсэлтээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулав. Сургалт Сэлэнгэ - Энерго ОНӨААТҮГ-ын Соёлын төвийн ...

АХА Тэмцээн зохион байгуулав

2017-04-21
Аймгийн Цагдаагийн байгууллагатай хамтран "Хүний эрхийн Төлөө Хамтдаа" аяны хүрээнд Цагдаагийн газрын 17 сум, 6 тосгоны Мөрдөн байцаагч ...

Дашинчилэн сумын Иргэдэд сургалт зохион байгуулав

2017-04-20
Булган аймгийн Дашинчилэн сумын соёлын төвд 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 14 цагаас 18 цагт иргэд, ...

Рашаант сумын иргэд төрийн албан хаагч нар сургалтад хамрагдав

2017-04-20
Рашаант сумын соёлын төвд 2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 14 цагаас 18 цагт иргэд, төрийн алба ...

Хорих 439 дүгээр ангийн алба хаагч нар сургалтад хамрагдав

2017-04-20
Хорих 439 дүгээр ангиас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тус албанд 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр аймгийн Хууль ...

Гурванбулаг сумын иргэдэд сургалт зохион байгуулав

2017-04-20
Гурванбулаг сумын соёлын төвд 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 10 цагаас 14 цагт иргэд төрийн алба ...

ШШГА алба хаагч нар сургалтад хамрагдав

2017-04-20
Булган аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны хүсэлтийн дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр тус албаны сургалтын ...

сургалтад 463 иргэн хамрагдав

2017-04-20
Аймгийн Ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæëûã çîõèöóóëàõ ñàëáàð çºâëºëèéí 2017 îíû òºëºâëºãºº, àéìãèéí çàñàã äàðãûí "Õºãæëèéí õºòº÷” ìºðèéí ...

Хүний эрхийн төлөө хамтдаа аян эхэллээ

2017-04-19
Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Сэлэнгэ аймаг дахь ажилтан нар ...

Зэвсэгт хүчний 0123 дугаар ангид сургалт зохион байгууллаа

2017-04-19
Хүний эрхийн Үндэсний ойлголт, хүний эрхэд суурилсан хандлага сэдэвт сургалтыг Ховд аймгийн Зэвсэгт хүчний 0123 дугаар ангийн алба ...

Хөвсгөл аймгийн ҮЭХ-той хамтран ажиллаж байна

2017-04-18
Хөвсгөл аймгийн Үйлдвэрчний Эвлэлийн холбоотой хамтран явуулж байгаа 5 дахь удаагийн сургалтаар "Хөвсгөл Дулааны Станц" ТӨХК-ны ажилчдыг хүний ...

Гурван-Эрдэнэ сургуулийн хамт олон сургалтад хамрагдлаа

2017-04-18
2017 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран зохион байгуулж буй ээлжит сургалтаар ...

ШШГА-ы алба хаагч нарт сургалт оров

2017-04-18
2014 оны 11-р сарын 24-ны өдрийн ШШГЕГазар болон Хүний Эрхийн үндэсний Комиссын хамтран ажиллах тухай санамж бичгийн хэрэгжилтийг ...

Хөдөлмөрлөх эрх сургалт

2017-04-18
Санамж бичгийн хүрээнд 2017оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр Хөвсгөл аймаг дахьШүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Албаны албан хаагчдад"Хөдөлмөрлөх эрх” ...

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комисс Дархан-Уул аймгийн "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв"-д Лхагва гараг бүр ажиллана

2017-04-17
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, ...

Эмч нарт мэдээлэл хүргэлээ

2017-04-17
Ховд аймгийн 18 сумын эмч нарт хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх зорилгоор хүний эрхийн үндсэн ойлголт сэдвээр 60 ...

7 дугаар цэцэрлэгийн багш ажилчдад сургалт зохион байгууллаа

2017-04-14
2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр 7 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн хүсэлтээр багш ажилчдад нь "Хүүхдийн эрхийн тухай ...

Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газрын албан хаагчдад Хүний эрхэд суурилсан хандлага сэдвээр сургалт зохион байгуулав

2017-04-14
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, ...

Цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдэд сургалт хийлээ

2017-04-14
Аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс, Цагдаагийн газар, ХГБЗХГ, Эрүүл мэндийн газар тус тус хамтран сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэгч ...

Хяналт шалгалт хийлээ

2017-04-14
Хүний эрхийн үндэсний комиссын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын ...

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцож мэдээлэл хүргэлээ

2017-04-14
2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулсан 6 дугаар багийн иргэдийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ...

Сэжигтэн яллагдагч нарт хүний эрхийн сургалт хийв

2017-04-12
Баян-Өлгий аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны хүсэлтээр сэжигтэн, яллагдагч нарт 2017оны 04 сарын 06-ний өдөр тус албаны сургалтын ...

Хэлэлцүүлэгт оролцлоо

2017-04-11
2017 оны 04-р сарын 08-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах "Залуу эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой VIII форум"-д орон нутгийн ...

Говьсүмбэр аймгийн Төрийн банкны ажилтнуудад мэдээлэл хийлээ

2017-04-10
Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Говьсүмбэр аймгийн ахлах мэргэжилтэн Б.Наранбаатар 2017 оны 04 сарын 08-нд Говьсүмбэр аймгийн Төрийн банкны ...

Даланжаргалан суманд ажиллалаа

2017-04-10
2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр Даланжаргалан сум нь иргэдэд төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал, ...

"Иргэдээ сонсъё" аян Шивээговь суманд зохион байгуулагдлаа

2017-04-07
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсээс зохион байгуулсан тус аян 2017 оны 04 сарын 06-ны ...

Цагдаагийн газрын албан хаагч нарт хүний эрхийн сургалтыг зохион байгууллаа

2017-04-07
Төв аймгийн Цагдаагийн газрын албан хаагч нарт хүний эрхийн сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд 30 албан хаагч хамрагдлаа. Сургалтын ...

Төрийн бус байгууллагууд хамтран ажиллана

2017-04-07
Хэнтий аймгийн 2017 оны 3-р сарын 30-ны 10.00 цагт ГБХЗХГазрын дарга Б.Энх-Эрдэнэ орон нутагт эмэгтэйчүүдийн эрхийн чиглэлээр үйл ...

Аймгийн Хууль хяналтын байгууллагын удирдлагын зөвлөгөөнд оролцов

2017-04-07
Аймгийн Улсын Бүртгэлийн Хэлтсээс ирүүлсэн албан тоотын дагуу тус хэлтсийн сургалтын танхимд хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлагуудтай хамтран Ерөнхийлөгчийн ...

Аймгийн гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгааныг судална

2017-04-07
"Хэнтий аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөл" криминологийн судалгаа хийх ажлын хэсэгтэй орон нутгийн ажилтан хамтран ажиллаж ...

Сургалт

2017-04-07
Хөвсгөл Ус суваг ОНӨК-ний ажиллагсад хүний эрхийн сургалтад хамрагдлаа. Сургалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр аймгийн ...

Хурдан морины уралдаанч хүүхдийн аюулгүй байдал, хүүхэд хамгаалалын асуудлаар зөвлөгөөнд оролцлоо

2017-04-07
Хурдан морины уралдаанч хүүхдийн эрх, хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд , аюулгүй байдлын хамгаалахад тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэх, ...