• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн хууль тогтоомж

Нийт 7 мэдээнээс 1-7-г харуулж байна

Хүүхэд хамгааллын тухай хууль

2020-01-13
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хотХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙНЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГНИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ1 дүгээр зүйл. Хуулийн ...