• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Монгол Улсын Их Хурлын 2022.07.06-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолыг хүргэж байна

Монгол Улсын Их Хурлын 2022.07.06-ны Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 49 дүгээр тогтоолыг хүргэж байна.
Үзэх