• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Авилга хүний эрхийн ноцтой зөрчлийг үүсгэдэг