• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Баян-Өлгий аймагт "Хүний эрхийн нээлттэй өдөр" арга хэмжээг зохион байгууллаа. 2014.05.29-30