• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Говийн бүсийн жендэр, хүний эрхийн сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж байна

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадоржоор ахлуулсан баг өнгөрсөн 7 хоногт Өмнөговь аймагт ажилласан бол мөн тус аймагт 2018 оны 10 дугаар сарын 23, 24-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэгээр ахлуулсан Ажлын хэсэг "Жендэр, хүний эрхийн сургагч багш" бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж байна.
Сургалтад Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр, Өмнөговь аймгийн буюу говийн бүсийн 4 аймгийн 80 орчим төрийн албан хаагч оролцож, сургагч багшаар бэлтгэгдэж байна. Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Монгол Улсад мэргэшсэн төрийн албыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, төрийн байгууллагуудад жендэрийн тэгш байдлыг бүрдүүлэх, төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ойлголтыг сайжруулах, чадавхжуулах зорилгоор 21 аймаг тус бүрт 20 сургагч багш бэлтгэхээр НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Канадын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр ажиллаж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар баруун болон зүүн бүсийн сургагч багш нарыг жендэр, хүний эрхийн сургагч багшаар бэлтгээд байна.