• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Европын Холбооны Улсуудын Монгол Улсыг хариуцсан дипломат төлөөлөгчдийн газрын тэргүүнүүдтэй хүний эрхийн асуудлаар уулзлаа. 2014.11.07