• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жагсаал, цуглааны үеэр иргэдийн эрхийг хамгаалах сэдэвт СУРГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

ХЭҮК, ЦЕГ болон Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын хамтарсан “Жагсаал, цуглааны үед хууль сахиулахад хүний эрхийг хангах нь сургалтын үргэлжилж байна.

Уг сургалт нь 2022 оны 09 дүгээр сарын 19-нөөс 23-ны хооронд үргэлжлэх бөгөөд цагдаагийн сургагч багш бэлтгэж буйгаараа онцлогтой.

Сургалтад төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын удирдлага, алба хаагч болон Дотоод хэргийн их сургуулийн багш нар хамрагдаж байна. Сургалтаас бэлтгэгдсэн 15 сургагч багш нь улсын хэмжээнд цагдаагийн алба хаагчдыг чадвахжуулах сургалтыг зохион байгуулах юм.

TRAINING FOR POLICE OFFICERS COMPLYING WITH HUMAN RIGHTS WHILE POLICING ASSEMBLY CONTINUES.

National Human Rights Commission, National Police Agency of Mongolia, and OSCE jointly are conducting the training “Complying with human rights while policing assembly” for police officers. The training will last from the 19th of September to the 23rd of September and its feature is a training of police trainers. Police officers from Ulaanbaatar and provinces and instructors of the University of Internal Affairs of Mongolia are participating in the training.

Fifteen trainers who completed the training course are expected to teach police and law enforcement officials on human rights compliant policing of public assemblies and demonstrations.

306900890_1372268430182394_6932205695997906607_n.jpg

306895003_559617069187009_4367075405352191231_n.jpg

306928216_1252819915544271_4895387898615412859_n.jpg

307015729_425212469714087_7822572079658794402_n.jpg