• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх нь төрийн бүх шатны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний хуулиар хүлээсэн үүрэг

Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх нь төрийн бүх шатны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний хуулиар хүлээсэн үүрэг. ХЭҮК-оос энэ чиглэлээр 4 төрлийн ил захидлыг хэвлүүллээ. Байгууллагын хэрэгцээнд болон иргэдэд түгээхээр авах бол манай 262751 утсаар Хүний эрхийн боловсрол, судалгааны хэлтэстэй холбогдож авч болно. Үнэ төлбөргүй.