• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зөвлөмжийн хэрэгжилт 2017 оны эхний 11 сарын байдлаар

ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ- 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн байдлаар № Хэнд Явуулсан огноо, дугаар Хариу ирсэн огноо ба хоног Зөвлөмжийн агуулга   1   Нийслэлийн прокурор, Төрийн хууль цаазын итгэмжит зөвлөх Д.Баярмагнай 2017.01.17 2/01 Нийслэлийн прокурорын газрын 2017.03.17 өдрийн 1/1484 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Яллагдагч С-ийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхийг хангаж ажиллах тухай   Гомдлын дагуу 2 Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирал Т.Уранболор 2017.02.06 1/02 Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2017.02.24 өдрийн 1/91 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Төлбөрийн чадваргүй сэжигтэн, яллагдагчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангаж ажиллах тухай   Гомдлын дагуу 3 Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат 2017.02.17 1/03 Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. Хүйтний улиралд хурдан морины уралдаанд хүүхдийг оролцуулахгүй байх, уралдаан зохион байгуулах тухай Засгийн газрын шийдвэр гаргуулахгүй байх тухай   Мэдээлийн дагуу 4 ШШГЕГ-ийн харъяа хорих 423 дугаар ангийн дарга хурандаа Б.Түвшинтөгс 2017.03.15 1/04 ШШГЕГ-ийн харъяа хорих 423 дугаар ангийн 2017.04.07 өдрийн 01/362 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Хяналт шалгалтын хүрээн илэрсэн зөрчилийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт дагуу 5 Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын засаг дарга Ц.Гансүх 2017.03.20 2/05 Мөрөн сумын Засаг даргын 2017.04.28 өдрийн 1/312 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Иргэн Г-г хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах тухай   Гомдлын дагуу 6 Баянхонгор аймгийн засаг дарга Г.Батжаргал 2015.03.20 1/06 Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. "Чандмань-Баянхонгор” ХХК- захирал Э нь тус аймгийн 12 дугаар цэцэрлэгийн цэвэр усны хэрэглээг хаасан асуудлыг шийдвэрлэх тухай Гомдлын дагуу 7 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Ц.Амгаланбаяр 2017.05.10 1/07 ШШГЕГ-ын 2017.06.06 өдрийн 2а/2014 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн цагдан хорих байранд хийсэн хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчилийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт дагуу 8 Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, хурандаа Ө.Энхтөр 2017.05.10 1/08 ЦЕГ-ын 2017.06.07 өдрийн 01/372 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн цагдаагийн газрын баривчлах, саатуулах байранд хийсэн хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчилийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт дагуу 9 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Ц.Амгаланбаяр 2017.05.10 1/09 ШШГЕГ-ын 2017.06.06 өдрийн 2а/2015 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Баян-Өлгий аймгийн цагдан хорих байранд хийсэн хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчилийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт дагуу 10 Дархан-Уул аймгийн прокурор, төрийн хууль цаазын итгэмжит зөвлөх Ц.Мөнхбат 2017.05.10 1/10 Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газрын 2017.06.07 өдрийн 5/420 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Яллагдагч У-ын эргэлт уулзалт, илгээмж авах, гадаад орчинтой харилцах эрхийг хангах тухай Гомдлын дагуу 11 Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга Ш.Оргил 2017.05.17 1/11 /ХЭБСХ/ Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулсан Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай Хяналт шалгалт дагуу 12 Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга С.Насанбат 2017.05.17 1/12 /ХЭБСХ/ Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017.10.04 өдрийн 1-1909 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Дархан-Уул аймагт зохион байгуулсан Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай Хяналт шалгалт дагуу 13 Баянзүрх дүүрэг дэх Гёте бүрэн дунд сургуулийн захирал П.Хажидмаа 2017.05.22 2/13   Баянзүрх дүүрэг дэх Гёте сургуулийн 2017.09.29 өдрийн 168 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчилийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт дагуу 14 Сүхбаатар дүүрэг дэх Гёте бүрэн дунд сургуулийн захирал Ц.Оюун 2017.05.22 2/14   Сүхбаатар дүүрэг дэх Гёте бүрэн дунд сургуулийн 2017.06.19 өдрийн 99 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчилийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт дагуу 15 Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын дарга А.Ишдорж 2017.06.02 2/15 Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. Иргэн Э-г хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах тухай Гомдлын дагуу 16 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Н.Лүндэндорж 2017.07.05 3/16 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2017.08.07 өдрийн 02/734 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Шүүгч нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний эрхийн ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлэх, энэ төрлийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай Гомдлын дагуу 17 Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга С.Насанбат 2017.07.20 1/17 /ХЭБСХ/ Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017.10.04 өдрийн 1-1909 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалж явган хүний зам, гарцыг тэдэнд хүртээмжтэй болгох тухай Дүн шинжилгээний дагуу 18 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд 2017.09.29 2/18 Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. 2017.11.23-ны өдрийн 2/567 тоот албан бичгээр шаардлагын хариу ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсэн. Иргэн Т-ын хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах, эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хангах тухай Гомдлын дагуу 19 Орхон аймгийн Засаг дарга Д.Батлут 2017.10.10 1/19 Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. Орхон аймагт зохион байгуулсан Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай Хяналт шалгалт дагуу 20 Булган аймгийн Засаг дарга З.Батзориг 2017.10.10 1/20 Булган аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн хэлтсийн даргын 2017.11.21 өдрийн 04/1459 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Булган аймагт зохион байгуулсан Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай Хяналт шалгалт дагуу 21 Төв аймгийн Засаг дарга Ж.Батжаргал 2017.10.26 3/21 Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. Төв аймагт зохион байгуулсан Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай Хяналт шалгалт дагуу 22 Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Засаг дарга Н.Алдарбаяр 2017.11.14 3/22   2017-12-14 Замын-Үүд суманд зохион байгуулсан Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай Хяналт шалгалт дагуу 2017-11-27