• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Казах, тува хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрх, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал (2010 он)

Боловсрол бүх нийтэд хүртээмжтэй, суралцах боломжтой байх нь хүнийг нийгэм, эдийн засгийн амьдралд эрх тэгш оролцох, амьжиргааны түвшингээ дээшлүүлэх, эрх эрх чөлөөгөө эдлэх амин чухал нөхцөл болдог. Иймээс аль ч улс орон үндэстний цөөнхийнхөө хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрхэд онцгой ач холбогдол өгч, илүү их анхаарал тавьдаг. Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний анхаарал татсан асуудлуудын нэг бол яах аргагүй үндэстний цөөнхийн сурч боловсрох эрхийн асуудал бөгөөд манай улсад өөрийн гэсэн өвөрмөц хэл, соёл, зан заншил, шашин шүтлэгээрээ нийгмийн олонхийг бүрдүүлэгч хэсгээс эрс ялгаатай Казах, Тува иргэдийг үндэстний цөөнх гэж үздэг.
Судалгааг эндээс үзнэ үү.
Үзэх