• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Комиссын гишүүний зөвлөмж, түүний биелэлт (2016)

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2016 онд нийт 28 аж ахуйн нэгж байгууллагад хүний эрхийг зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүний эрхийг зөрчиж болзошгүй нөхцөл байдлыг арилгуулахаар Комиссын гишүүний 28 зөвлөмж хүргүүлсэн байна.  
Комиссын гишүүний зөвлөмжийн бүртгэлтэй энд дарж танилцана уу
Үзэх