• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Комиссын гишүүний зөвлөмж

Комиссын гишүүн нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ шаардлага, зөвлөмж гаргана. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаа нь хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй тохиолдолд шалтгаан, нөхцлийг арилгуулахаар зөвлөмж гаргадаг. Комиссын гишүүний зөвлөмжийг хүлээн авсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан 30 хоногийн дотор авсан арга хэмжээнийхээ тухай бичгээр хариу мэдэгдэх үүрэгтэй. Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээ авахаас татгалзсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтанд захиргааны арга хэмжээ авахуулахаар шүүхэд ханддаг. Хяналт шалгалт болон иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу 2015 оны байдлаар нийт 40 аж ахуйн нэгж, байгууллагад Комиссын гишүүний зөвлөмж (гомдлын дагуу 10, хяналт шалгалтын хүрээнд 22, бодлого дүн шинжилгээний хүрээнд 5, судалгаа, мониторингийн хүрээнд 3) тус тус хүргүүлсэн байна. Д/Д Хэнд Явуулсан огноо Хариу өгсөн огноо ба хоног Зөвлөмжийн агуулга   1. Зорчигч тээврийн нэгдлийн дарга Ц.Одонтунгалаг 2015.01.06. 3/01 2015.01.30. 537 "Шугамын явцад кондукторуудад шалгалт хийх журам”-д өөрчлөлт оруулж хүний эрхийн зөрчлийг арилгах   2. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, онцгой байдлын хурандаа Т.Бадрал 2015.01.28. 2/02 2015.03.17. 2/874 Иргэн Ц ажилгүй байсан хугацааны цалинг тухайн жилд ажиллаж байснаар нөхөн олгох, хохирлыг арилгах, ажилчдын хөдөлмөрлөх эрхийг хангах   3. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Ц.Пүрэвдорж 2015.02.09. 1/03 2015.03.05. 1/3031 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын адил нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оролцоход учирч буй саад бэрхшээлийг арилгах, барилгын доторхи болон гаднах байгууламж, зам, шат зэргийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомж, стандартын биелэлтийг хангуулах   4. Ерөнхий сайд Чимэдийн Сайханбилэг 2015.02.10. 1/04 2015.02.16. ЗГ-2/65 Өвөл, хаврын морин уралдаанд хүүхдийг оролцуулахгүй байх үүднээс төлөвлөсөн морин уралдааныг зохион байгуулах хугацааг өөрчлөх   5. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл 2015.02.11. 1/05 2015.07.28. 07/2376 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын адил нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оролцоход учирч буй саад бэрхшээлийг арилгах, барилгын доторхи болон гаднах байгууламж, зам, шат зэргийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомж, стандартын биелэлтийг хангуулах   6. Засгийн газрын байруудын нэгдсэн захиргааны дарга А.Мянганбаяр 2015.02.11. 1/06 2015.02.25. 48 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын адил нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оролцоход учирч буй саад бэрхшээлийг арилгах, барилгын доторхи болон гаднах байгууламж, зам, шат зэргийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомж, стандартын биелэлтийг хангуулах   7. Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын дарга, туслах комиссар Ч.Болдбаатар 2015.02.11. 1/07 2015.05.07. 8/1603 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын адил нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оролцоход учирч буй саад бэрхшээлийг арилгах, барилгын доторхи болон гаднах байгууламж, зам, шат зэргийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомж, стандартын биелэлтийг хангуулах   8. Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт 2015.02.13. 1/08 2015.07.29. в/2336 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын адил нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оролцоход учирч буй саад бэрхшээлийг арилгах, барилгын доторхи болон гаднах байгууламж, зам, шат зэргийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомж, стандартын биелэлтийг хангуулах   9. Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэн 2015.02.13. 1/09 2015.08.03. 02/4098 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын адил нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оролцоход учирч буй саад бэрхшээлийг арилгах, барилгын доторхи болон гаднах байгууламж, зам, шат зэргийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомж, стандартын биелэлтийг хангуулах   10. Батлан хамгаалахын сайд Ц.Цолмон 2015.02.13. 1/10 2015.04.30. 1а/1377 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын адил нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оролцоход учирч буй саад бэрхшээлийг арилгах, барилгын доторхи болон гаднах байгууламж, зам, шат зэргийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомж, стандартын биелэлтийг хангуулах   11. Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбат 2015.02.13. 1/11 2015.07.21. 11-2/4455 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын адил нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оролцоход учирч буй саад бэрхшээлийг арилгах, барилгын доторхи болон гаднах байгууламж, зам, шат зэргийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомж, стандартын биелэлтийг хангуулах   12. Эрүүл мэнд, спортын сайд Г.Шийлэгдамба 2015.02.13. 1/12 2015.03.02. 1а/800 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын адил нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оролцоход учирч буй саад бэрхшээлийг арилгах, барилгын доторхи болон гаднах байгууламж, зам, шат зэргийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомж, стандартын биелэлтийг хангуулах   13. Уул уурхайн сайд Р.Жигжид 2015.02.13. 1/13 2015.07.10. 46 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын адил нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн оролцоход учирч буй саад бэрхшээлийг арилгах, барилгын доторхи болон гаднах байгууламж, зам, шат зэргийг олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомж, стандартын биелэлтийг хангуулах   14. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Б.Билэгт 2015.02.23. 1/14 2015.03.24. 02/1046 -Хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулан ялтныг хөдөлмөр эрхлүүлсэн тохиолдолд цалин хөлсийг нэрийн дансанд төвлөрүүлэх, хорих ангиас суллагдах үед цалин хөлсийг заавал олгож байх -Албан хаагч болон ялтнуудаар хөдөлмөр эрхлүүлсэн боловч цалин хөлсийг гэрээнд заасны дагуу хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллага олгоогүй тохиолдолд хуульд заасан арга хэмжээ авч ажиллах -Албадан хөдөлмөрийг хориглох тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх   15. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл 2015.02.24. 2/15 2015.03.13. 02-05/783 Төрөлжсөн асрамжийн газарт хиясэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдалд үндэслэн хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах асуудлаарх багц зөвлөмж   16. "Дулааны цахилгаан станц-4” Төрийн өмчит хувьцаат компанийн гүйцэтгэх захирал Ж.Осгонбаатар 2015.02.26. 2/16 2015.03.05. 01/1039 -Иргэн Ц-г байгууллагынхаа ахмадын холбоонд бүртгэж, эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хангах -Ахмадын холбоонд ахмадуудаа бүртгэж авах шинэчилсэн журамд өөрчлөлт оруулах   17. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ 2015.03.02. 2/17 2015.04.01. 1/616 Төрөлжсөн асрамжийн газарт хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдалд үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаарх багц зөвлөмж   18. Увс аймгийн Засаг дарга Д.Цэндсүрэн 2015.03.02. 2/18 2015.04.06. 61 Төрөлжсөн асрамжийн газарт хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдалд үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаарх багц зөвлөмж   19. Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга Х.Дармен 2015.03.02. 2/19 2015.04.06. 1-01/935 Төрөлжсөн асрамжийн газарт хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдалд үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаарх багц зөвлөмж   20. Баянхонгор аймгийн Засаг дарга Д.Жаргалсайхан 2015.03.02. 2/20 2015.03.31. 1а/309 Төрөлжсөн асрамжийн газарт хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдалд үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаарх багц зөвлөмж   21. Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга А.Эрдэнэбаатар 2015.03.02. 2/21 2015.04.09. 7/713 Төрөлжсөн асрамжийн газарт хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдалд үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаарх багц зөвлөмж   22. "Батгэрэлт Ирээдүй” ТББ-ын харьяа Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн газрын дарга Г.Розад 2015.03.02. 2/22 2015.04.08. 0/39 Төрөлжсөн асрамжийн газарт хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдалд үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаарх багц зөвлөмж   23. Ховд аймгийн Засаг дарга Д.Цэвээнравдан 2015.03.02. 2/23 2015.03.26. 1/687 Төрөлжсөн асрамжийн газарт хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдалд үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаарх багц зөвлөмж   24. Дорнод аймгийн Засаг дарга С.Ганбат 2015.03.02. 2/24 2015.04.08. 1/1175 Төрөлжсөн асрамжийн газарт хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдалд үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаарх багц зөвлөмж   25. Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын дарга И.Нарантуяа 2015.03.09. 2/25 2015.04.24. 01/322 Асрамжийн газарт хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдалд холбогдох арга хэмжээ авах   26. Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга Д.Пүрэвдаваа 2015.03.27. 2/26 2015.04.08. 1/336 Хүүхдийн эрхийн хамгаалах тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлж ажиллахыг хорооны Засаг дарга нарт чиглэл өгөх   27. Улсын Ерөнхий прокурор, Төрийн хууль цаазын тэргүүн зөвлөх М.Энх-Амгалан 2015.05.20 1/27 Хүний эрхийг хамгаалагчдын эрхийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах, хүний зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд оруулж буй хувь нэмрийг олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилго бүхий багц зөвлөмж 28. Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ц.Зориг, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Н.Лүндэндорж 2015.05.20 1/28 Хүний эрхийг хамгаалагчдын эрхийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах, хүний зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд оруулж буй хувь нэмрийг олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилго бүхий багц зөвлөмж 29. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн комиссар Р.Чингис 2015.05.20. 1/29 Хүний эрхийг хамгаалагчдын эрхийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах, хүний зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд оруулж буй хувь нэмрийг олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилго бүхий багц зөвлөмж 30. Баянхонгор аймгийн Засаг дарга Д.Жаргалсайхан 2015.05.28. 1/30 2015.07.02 6/811 Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд тогтоогдсон нөхцөл байдлын хүрээнд хүргүүлсэн багц зөвлөмж   31. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Тэргүүн комиссар Р.Чингис 2015.06.02. 2/31 Цагдаагийн албан хаагчдад бэлгийн цөөнхийн эрхийн асуудлаар мэдлэг, ойлголт олгох сургалтыг зохион байгуулах   32. Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа А.Батбаяр 2015.06.08. 1/32 2015.08.08. 45/01-1546 Төв аймаг дахь цагдаагийн газарт хийсэн хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах   33. Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга А.Эрдэнэбаатар 2015.06.17. 3/33 2015.07.20 1/1605 Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд тогтоогдсон нөхцөл байдлын хүрээнд хүргүүлсэн багц зөвлөмж   34. Дорноговь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга Г.Ганбаатар, Дорноговь аймгийн Засаг дарга П.Ганхуяг 2015.06.18. 2/34 2015.07.23. 1/1094 Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд тогтоогдсон нөхцөл байдлын хүрээнд хүргүүлсэн багц зөвлөмж   35. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга Д.Баянжаргал, Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга Л.Сэр-Од 2015.06.18. 2/35 2015.11.06 А/1114 Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд тогтоогдсон нөхцөл байдлын хүрээнд хүргүүлсэн багц зөвлөмж   36. Дорноговь аймгийн прокурор, Төрийн хууль цаазын итгэмжит зөвлөх, С.Цэрэнсамбуу 2015.06.30. 2/36 2012.07.21. 6/342 Дорноговь аймаг дахь ШГА-ын харьяа цагдан хорих байр, Цагдаагийн газрын дэргэдэх албадан саатуулах байрны нөхцөл байдлыг сайжруулах асуудлаар   37. Хөвсгөл аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга Т.Болдбаатар 2015.07.10. 1/37 2015.11.24 01/518 Иргэн Ц-г аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд эгүүлэн томилох асуудлыг шийдвэрлүүлэх   38. Говь-Алтай аймгийн засаг дарга О.Амгаланбаатар 2015.09.30 1/38 2015.11.05 1/1529 Аймгийн хэмжээнд хүний эрхийн нөхцөл байдал, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хүртээмж, үр нөлөөг дээшлүүлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллах   39. Голомт банкны ерөнхийлөгч Ө.Ганзориг 2015.10.07 3/39 2015.11.20 09/883 Голомт банкны ерөнхийлөгчийн 2015 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 44 дүгээр шийдвэрийн дагуу 0-2 насны хүүхэд ээжтэйгээ бус аавтайгаа хамт явсан тохиолдолд дараалалд зогмох болж байгаа нь хүүхдийн эрх зөрчигдөх нөхцөл байдал үүссэн тул тус шийдвэрийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, хүний эрхийн олон улсын гэрээ конвенц, жендрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөлт оруулах тухай   40.