• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Комиссын гишүүний шаардлага, түүний биелэлт /2016 он/

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2016 онд нийт 21 аж ахуйн нэгж байгууллагад хүний зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэхээр 
Комиссын гишүүний шаардлагын бүртгэлтэй энд дарж танилцана уу
Үзэх