• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Комиссын гишүүний шаардлага 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 21 аж ахуйн нэгж байгууллагад мэдээлийн дагуу 2, гомдлын дагуу 17, хяналт шалгалтын дагуу 2 Комиссын гишүүний шаардлага хүргүүлсэн байна.
 Комиссын гишүүний шаардлагын бүртгэлтэй энд дарж танилцана уу
Үзэх