• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Комисс Ази Номхон далайн орнуудын Хүний эрхийн Үндэсний байгууллагуудын гишүүн

 2001 оны 9 дүгээр сард Шри Ланка улсад болсон Ази Номхон Далайн орнуудын Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулганы VI хуралдаанаар "Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын статусын тухай" Парисын зарчмууд Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын чиг үүрэг, бүрэн эрхэд нийцэж байгааг хүлээн зөвшөөрч гишүүнээр элсүүлсэн.