• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Комисс орон нутагт ажиллаж байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадоржоор ахлуулсан баг Дундговь аймагт ажиллана. Комисс "Хүний эрхийн нээлттэй өдөр" арга хэмжээг НҮБХХ-ийн "Хууль зүйн Үйлчилгээний Хүртээмж ба Хүний Эрх" төсөл, Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар хамтран зохион байгуулна.