• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь" төслийн хүрээнд туршлага судалж байна

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэг 2018 оны 10 дугаар сарын 6-11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Сингапур Улсын Сингапур хотноо Сингапур Улсын Төрийн Албаны Зөвлөл, Төрийн Албаны Газар болон Төрийн Албаны Коллежтэй танилцан туршлага судалж байна. Энэ удаагийн туршлага судлах аяллыг Канадын Засгийн газар болон НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхүүжилтээр 2018-2021 онд хэрэгжиж буй "Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь" төслийн хүрээнд төслийн санхүүжилтээр зохион байгуулж байгаа ажээ. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Монгол Улсад мэргэшсэн төрийн албыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, төрийн байгууллага дотор жендэрийн тэгш байдлыг бүрдүүлэхэд төрийн албан хаагчдын хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тайлбарлан таниулах, хүний нөөц, жендэрийн асуудал эрхэлсэн ажилтнуудын жендэр ба хүний эрхийн мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр 21 аймгийг хамруулан бүсчилсэн байдлаар жендэр, хүний эрхийн мэргэшсэн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж, "Жендэр ба Хүний эрх” ном, гарын авлага, сургагч багшийн сурах бичиг, ухуулах хуудас зэргийг бэлтгэн хэвлүүлж түгээж эхлээд байгаа билээ. Уг ажил нь дээрх төслийн нэгээхэн хэсэг бөгөөд төрийн албанд, ялангуяа орон нутагт жендэр, хүний эрхийн сургагч багш нарыг бэлтгэснээр дотооддоо сургалт явуулах, боловсон хүчний чадавх сайжрахад дөхөмтэй хэмээн үзэж байгаа юм.