• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст 2001-2013 онд хэрэгжсэн төслүүд

Монгол Улсад хүний эрхийн тодорхой асуудлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос гадны байгууллагын төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл

Төслийн нэр

Огноо

Санхүүжүүлэгч

Төсөл хэрэгжүүлсэн газар, төслийн үр шимийг хүртэх

Төслийг хамтран хэрэгжүүлсэн байгууллага


1.

"Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын чадавхи дээшлүүлэх” төсөл

2001.12.10

2006.07.01

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Хүний эрхийн Дээд Комиссарын Газар

Монгол Улсад боловсрол сургалтын аргаар хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих, Гомдол болон мөрдөн шалгах замаар хүний эрхийг хамгаалах, мониторинг, зөвлөмжийн шинж чанартай чиг үүрэг болон Засгийн газарт хүний эрхийн бодлогын зөвлөгөө өгөх замаар хүний эрхийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, Комиссын дотоод удирдлагыг үр дүнтэй болон үр нөлөөтэйгээр хөгжүүлэх

Төр захиргаа, хууль хяналтын байгууллагууд, хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагууд


2.

"Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хүний эрхийн чадавхийн төлөвшлийг дэмжих” төсөл

2004.12.09

2007.12.31

Швейдын олон улсын хөгжлийн агентлаг (SIDA)

Монголд хүний эрхийг хамгаалах, дэмжих бүрэн эрх, хэрэгжүүлэх боломж Хүний эрхийн Үндэсний Комисст олгохын тулд байгууллагын чадавхийг бий болгох үйл ажиллагааг дэмжих замаар Комиссыг бэхжүүлэх

Хүний эрх ба хүмүүнлэг хууль зүйн Раоул Уолленбергийн нэрэмжит институт (Paoul Wallenberg Institute)

3.

"Хүний эрхийн боловсрол” төсөл

2003.05.05

2004.02.28

Канад сан

Хуулийн их дээд сургуулиуд хамрагдаж, Хүний эрх сургалтын загвар хөтөлбөр боловсруулах

МУИС-ийн ХЗС, Отгонтэнгэр Их сургууль, Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо, "Хууль бидний амьдралд төв” төрийн бус байгууллага

Монгол Хүний Эрхийн Үндэсний Комисст хэрэгжсэн төслүүдтэй танилцана уу.
Үзэх