• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг"-ийг баруун бүсэд зохион байгуулж байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрхийн ТББ-уудын форум хамтран зохион байгуулж буй "НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг"-т оролцохын зэрэгцээ Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харъяа 457 дугаар хорих ангийн үйл ажиллагаатай танилцан ажиллаж байна.
Хүний эрхийн ээлжит нэгдсэн хэлэлцүүлэг арга хэмжээг анх удаа орон нутаг, тэр дундаа бүсчилсэн хэлбэрээр явуулж байгаа бөгөөд хүний эрхийн хэрэгжилтийн асуудлаар орон нутгийн иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөллийн санал бодлыг сонсч, харилцан мэдээлэл солилцсоны үндсэн дээр НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлгээс өгсөн зөвлөмжийн дунд хугацааны хэрэгжилтийн тайланг боловсруулах юм. Хэлэлцүүлгийг Нээлттэй Нийгэм Форум, UPR-Info Олон Улсын Байгууллага хамтран санхүүжүүлж, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж байна.