• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Олон Улсын Хүний эрх" цахим хичээл

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрхийн боловсролыг дэмжих, түгээх чиг үүргийнхээ хүрээнд хүний эрхийн сургалтын зарим сэдвийг видео хэлбэрт шилжүүлэн олон нийтэд хүргэж байна. Хичээлийг үзнэ үү. "Олон Улсын Хүний эрх" хичээл