• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутгийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтад хамрууллаа

2016 оны 12 дугаар сарын 25-аас 26-ны өдрүүдэд Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтран ХЭҮК-ын орон нутаг дахь ажилтнуудыг чадавхжуулах, мэргэшил ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг ХЭҮК-ын ажлын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ч.Алтангэрэл, ШХА-ийн "Тогтвортой бичил уурхай” төслийн Засаглал, бодлогын ахлах эксперт Т.Энхцэцэг, "Нээлттэй нийгэм форум” ТББ-ын зохицуулагч Б.Хишигсайхан нар явуулав. ХЭҮК-ын орон нутаг дахь ажилтнуудад "Бичил уурхай дахь хүний эрхийн асуудал, ХЭҮК-ын оролцоо, тэргүүн туршлагууд хийгээд тулгамдаж буй асуудлууд”, "Орон нутагт иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах нь” зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдлэг, туршлагаа дээшлүүллээ.