• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутгийн сэтгүүлчдийг чадавхжуулах "Хэвлэл мэдээлэл ба Хүний эрх" бүсчилсэн сургалт боллоо

Орон нутгийн сэтгүүлчдийг чадавхжуулах "Хэвлэл мэдээлэл ба Хүний эрх" бүсчилсэн сургалт Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд 3 өдөр зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд Баруун болон төвийн бүсийн 10 аймгийн 24 сэтгүүлч оролцлоо. Сургалтаар сэтгүүлчдэд Хүний эрхий ойлголт, хандлага, Олон Улсын Хүний эрхийн гэрээ, Мэдээлэлийн ил тод байдал, Мэдээлэл авах эрх сэдвээр оролцооны аргад суурилсан хичээлүүд орлоо. Мөн Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа "Шижир хишиг" нөхөрлөлийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.