• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Соёлын эрхийн ач холбогдол" лекцийн бүрэн бичлэг