• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Соёлын эрхийн ач холбогдол” сэдвээр лекц уншлаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй нийгэм форумТББ-тайхамтран 2016оны11дүгээрсарын 18-ныөдөр хүний эрхийн цуврал лекц зохион байгууллаа. Цуврал лекцийнэнэ удаагийн зочноор Хууль зүйн ухааны доктор, өмгөөлөгч Ч.Амарбаяр уригдан оролцож "Соёлын эрхийн ач холбогдол" сэдвээрлекц уншлаа. Тус сэдвийн хүрээнд соёлын тухай ойлголт, соёлын шинж, соёлын нийгэмд гүйцэтгэдэг үүрэг, Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Монголын Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд соёлын эрхийн асуудлыг хэрхэн тусгасан талаар сонирхолтой лекц уншиж, оролцогчдын асуултад хариулж, санал бодлоо солилцлоо.