• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгуулав

     
Говьсүмбэр аймгийн эрүүл мэндийн газрын захиалгаар 2016 оны 4дүгээрсарын 14-ний өдөр тус аймгийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн, зөвлөх ажилтан 12 хүнд дараах мэдээллүүдийг өгч сургалт зохион байгуулан ажиллав. 1. "Хүний эрхийн Үндэсний Комисс” түүний үйл ажиллагаа 2. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх явц 3. Ойрын хугацаанд аймаг орон нутагтаа хийж буй ажлын талаар танилцуулж цаашид хамтран ажиллах боломж, нөхцлүүдийн талаар ярилцаж санал бодлоо солилцов. Сургалтын үеэр Хүний эрхийн товч тайлбар 4, Хүний эрх эмхтгэл 4, Олон улсын хүний эрхийн билл 4 ширхэгийг тус тус гардуулан өглөө.