• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгуулав

 2016.05.02-нд сургалт сурталчилгааны ажлаар Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын 3 - р сургууль дээр ажиллаж нийтлэг үйлчилгээний албаны 12, Эрүүл мэндийн газрын 12 ажилчинд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаа, Комисст гомдол гаргах түүнийг шийдвэрлэх талаар мэдээлэл хийж мөн Хүний эрхийн зөрчил, Ажлын байрны дарамт ба хууль ёсны ажлын шаардлага ба дарамт зэргийн ялгааг таньж мэдүүлэх ярилцлага хэлбэрээр хийж өндөрлөв.
  Шивээговь сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмч ажилтан нар