• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Төвлөрсөн хорих ангиудад хүний эрхийн сургалт явууллаа. 2014.06.25