• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Төрийн үйл хэрэгт оролцох эрх, оролцооны талаарх удирдамж танилцуулах сургалт эхэллээ

НҮБ-ын ХЭДКГ-аас гаргасан Төрийн үйл хэрэгт оролцох эрх, оролцооны талаарх удирдамж танилцуулах сургалтыг эхлүүлээ. Уг сургалтыг Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, НҮБ-ын ХЭДКГ, Суурин зохицуулагчийн газар хамтран зохион байгуулж байна.

Сургалт 3 өдрийн турш үргэлжлэх бөгөөд “Оролцоо”, “Хүний эрхийн олон улсын эрх зүй, механизмын талаар танилцуулга”, “Олон улсын эрх зүйд оролцоог хэрхэн хамгаалдаг вэ”, “Монгол улс дахь оролцооны талаарх зохицуулалт” зэрэг сэдвийн хүрээнд явагдах юм. Сургалтанд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл оролцож байна.

1.jpg