• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Уул уурхайн бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хангах нь" №26