• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Уул уурхайн бизнест хүний эрхийг хангах нь Д.Бямбажав