• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

УЦУОШГазрын албан хаагч нарт "Жендэрийн тэгш эх" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Ус, цаг уур, орчины шинжилгээний газрын албан хаагч нарт 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр "Жендэрийн тэгш эрх” сэдэвт сургалтыг байгууллагын даргын захиалгын дагуу зохион байгууллаа. Сургалтанд тус газрын 19 албан хаагч хамрагдав. Сургалтын үеэр Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комисст гомдол гаргах нь гарын авлага 19 ширхэг, Хөдөлмөрлөх эрх гарын авлага 19 ширхэг тус тус тарааж ажиллав.