• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хуульзүйн зөвлөгөө өглөө

 
 Шивээ Овоогийн нүүрсний уурхайн Шивээ Сервис ХК-ын үйлчилгээний ажилчдад ХЭҮК, аймгийн өмгөөллийн холбоотой хамтран: 1.Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Үйл ажиллагаа 2.Гомдол шийдвэрлэх ажиллагаа 3.Хөдөлмөрлөх эрх зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулж сургалтын төгсгөлд үнэ төлбөргүй хуулийн зөвлөгөө өгч ажиллав.