• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хуульчдад багц цагийн сургалт зохион байгууллаа

 
Монголын Хуульчдын Холбооны Сургалтын хорооны магадлан итгэмжилсэн хөтөлбөрийн хүрээнд хүний эрхийн асуудлаар Хуульчийн багц цаг олгох үргэлжилсэн сургалтыг Хүний эрхийн Үндэсний Комисс зохион байгуулдаг билээ. Уг ажлын хүрээнд 2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны сургалтын танхимд Комиссын дарга Ж.Бямбадорж "Хүний эрх ба Монгол Улсын Үндсэн хууль” сэдвээр хуульчдын багц цаг олгох сургалт хийлээ. Сургалтад Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны 16 хуульч хамрагдав.