• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн төсөлд хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээнд нийцэж буйд дүн шинжилгээ хийж, санал гаргасан байдал

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлаар хэлэлцэх хууль тогтооомж, бодлогын баримт бичгийн төсөлд хүний эрхийн үүднээс дүн шинжилгээ хийж, санал хүргүүлэх нь Комиссын бодлого дүн шинжилгээний ажлын салшгүй нэг хэсэг юм. Комисс нь 2013 онд нийт 20, 2014 оны 25, 2015 онд 27 хуулийн төсөл, бодлогын баримт бичиг, журмын төсөлд хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээний дагуу дүн шинжилгээ хийж, холбогдох саналаа хууль санаачлагчид хүргүүлсэн байна. 2015 онд хууль санаачлагчид хүргүүлсэн саналын судалгааг хүснэгтээр гаргав.   д/д Хуулийн төслийн нэр Санал хүргүүлсэн албан тушаалтан Хугацаа 2015 он 1 Шүүмжлэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл УИХ-ын гишүүн Ц.Оюунгэрэл 2015.01.13. 1/31 2 Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.01.30. 1/89 3 Зөрчлийн тухай хууль Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.01.30. 1/89 4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.02.13. 1/128 5 Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн төсөл Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.02.16. 1/135 6 Цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Бэлтгэл хүчний цэргийн тухай, Мөрдөх албаны тухай, Тахарын албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд Хууль зүйн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Ж.Баярцэцэг 2015.02.24. 4/149 7 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлан боловсруулсан "Авлигатай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” УИХ-ын тогтоолын төсөл Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.03.02. 1/171 8 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.03.06. 1/187 9 Хохирлын сангийн тухай хуулийн төсөл Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.03.09. 3/193 11 Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.04.27. 1/327 Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.05.04. 3/352 12 Хуульчийн эрх зүйн байдал, хуульчдын мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Өмгөөллийн тухай хуулийн төсөл, Нотариатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.05.13. 1/384 13 Олон улсын гэрээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэн 2015.06.15. 1/451 14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ 2015.06.19. 1/474 15 Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн төсөл Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.07.06. 1/531 16 Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн төсөл Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.07.08. 1/538 17 "Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах цогц бодлогыг батлах тухай” УИХ-ын тогтоолын төсөл Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ 2015.08.21. 1/629 18 Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл УИХ-ын гишүүн Н.Батбаяр болон нэр бүхий 7 гишүүн 2015.10.07. 1/721 19 Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга УИХ-ын гишүүн Г.Батхүү 2015.10.16. 1/734 20 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 2015.11.23. 1/830