• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хэрлэн сумын 1 дүгээр сургуулийн суралцагчдад мэдээлэл хийв

Хэрлэн сумын 1 дүгээр сургуулийн 10а ангийн 31 суралцагчдад "Хүүхдийн эрх” сэдвээр, ахлах ангийн 5 багшид "Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаа” сэдвээр мэдээлэл өгч, хүний эрхийн гарын авлага, товхимлыг тараав. Мөн тус сумын ЗДТГ-ын Иргэний танхимын ажилтан, 3 дугаар багийн Засаг дарга А.Нарангэрэл нартай хамтран тус багийн 35 иргэнд хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх ойлголт, ХЭҮК-т хэрхэн гомдол гаргах талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өглөө.