• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хэрэгжиж буй төслийн төсөв, санхүүгийн ил тод байдал