• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хэрэгжиж буй төслийн төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

Иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах эрхийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, хүний эрхийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах ажлын тайлан (2021 он)
Үзэх
"Малчдын өөрөө өөртөө туслах бүлгээр дамжуулан тэднийг чадавхжуулах нь" төслийн тайлан 2021
Үзэх
ОУХБ-ын дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэж буй хүүхдийн хөдөлмөрийн чанарын судалгаа 2021
Үзэх
Жендер төсөл танилцуулга 2021
Үзэх
2019 онд ХЭҮК хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүд
Үзэх