• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХЭҮК УБЕГ-тай хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар харилцан тохиролцож Монгол Улсын Үндсэн хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль болон Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенц болон бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгон Санамж бичиг байгуулж байна. Санамж бичигт Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрын дарга Л.Мөнхбаатар нар 2011 оны 12 дугаар сарын 26-нд гарын үсэг зурж, баталгаажууллаа. Энэхүү Санамж бичиг нь бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар иргэдийн эрх, эрх чөлөө  зөрчигдөж болзошгүй шалтгаан нөхцлийг арилгах, иргэд хуульд заасан эрхээ эдлэхэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, бүртгэлийн асуудал хариуцсан шат шатны албан хаагчдад хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийг хүндэтгэх хандлага төлөвшүүлэхэд хамтран ажиллах зорилготой юм.   Хоёр жилийн хугацаатай байгуулж байгаа уг Санамж бичгийн хүрээнд бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдын хүний эрхийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулах, бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах үйлчилгээний стандартыг нэвтрүүлэх, бүх шатны бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хүний эрхийн үүднээс дүгнэлт өгөх ажлыг зохион явуулах; бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хүний эрхийн зөрчил, асуудлын шалтгаан нөхцлийг судалж, дүн шинжилгээ хийх, цаашид энэ төрлийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зэрэг асуудлаар хамтран ажиллах юм.