• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХЭҮК-ын орон нутаг дахь ажилтнууд мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж байна. 2014.08.20-22