• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалт явуулав

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Хилийн цэргийн нийт ангиудын сэтгэл зүй, мэдээлэл, соёл суртчилгааны албаны дарга нарт 2016.01.28-ний өдөр хүний эрхийн сургалт явууллаа. Хил хамгаалах байгууллагын ажилтан албан хаагчдийн хүний эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий уг сургалтад тус байгууллагын 40 хүн хамрагдлаа.