• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сурталчилгаа явууллаа

 Хууль сурталчилах сарын аяны хүрээнд аймгийн төв талбайд байдаг лед дэлгэцээр Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай болон хүний эрхийн шторкуудыг 10 хоног явуулж иргэдэд мэдээлэл хүргэлээ.