• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх төслийг 2012-2015 онд хэрэгжүүлж дууслаа

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр 2012 оны 01 дүгээр сарын 01 –нээс 2015 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд "Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх төсөл"-ийг хэрэгжүүллээ. Уг төсөл нь Монгол Улсын хөгжлийн өнөөгийн нөхцөлд тулгамдаж буй хүний эрхийн асуудлуудын талаар хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийн илтгэл тайланболовсруулах, хүний эрхийн талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудын хүний эрхийг хангах, хамгаалах хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх болон олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох зэрэг чиглэлээр хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндэсний тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилготой байсан юм. -тай танилцана уу.
"Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх төсөл"-ийн тайлан
Үзэх