• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн цуврал хичээл

Хүний эрхийн цуврал лекцүүд, видео хичээлүүд, хүний эрхийн нэвтрүүлэг, шторкууд болон бусад дүрс бичлэг, кино, сургалт, сурталчилгааны мэдээллийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын youtube хуудас-аас сонирхоно уу.

Хүний эрхийн цуврал лекц "Улс төрийн эрх, эрх чөлөө-Сонгох, сонгогдох эрх"

Хүний эрх гэж юу вэ?
Үзэх
Хөдөлмөр эрхлэлт ба ялгаварлан гадуурхалт
Үзэх
Хүний эрх ба төрийн үүрэг
Үзэх
Хүний эрхийн тухай олон улсын гэрээний хүрээнд гомдол гаргах нь
Үзэх

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх
Үзэх
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос шүүхэд гаргах төлөөлөн нэхэмжлэл
Үзэх
Эрхээ хамгаалуулахаар ХЭҮК-т хэрхэн гомдол гаргах вэ?
Үзэх
Боловсролын чанар
Үзэх
Монгол Улс дахь уул уурхай ба соёлын эрхийн асуудал
Үзэх
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамт
Үзэх
ХДХВ/ДОХ ба Хүний эрх
Үзэх
Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь хүний эрхийн зөрчил
Үзэх
Бэлгийн хүчирхийлэл гэж юу вэ?
Үзэх
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах нь
Үзэх
Хорих байгууллага ба Хүний эрх
Үзэх
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ба Хүний эрх
Үзэх
Сэтгэцийн эмгэгтэй хүний эрх
Үзэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэндийн туслалцаа авах эрх
Үзэх
Мэдэх эрх
Үзэх
Сонгох, сонгогдох эрх
Үзэх
Хүүхдийн эрх
Үзэх
Бизнес ба хүний эрх
Үзэх
Хүрээлэн буй орчны эрх
Үзэх
Хөдөлмөрлөх эрх
Үзэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх
Үзэх
Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй ба Хүний эрх
Үзэх
Нүүлгэн шилжүүлэлт ба Хүний эрх
Үзэх
Эд мөнгөний тусламж авах эрх
Үзэх
Ахмад настны эрх
Үзэх
ЛГБТ хүмүүсийн эрх
Үзэх
Хүний эрхийг хамгаалагч
Үзэх
Үндэсний цөөнх ба Хүний эрх
Үзэх
Амьд явах эрх
Үзэх
Хохирогчийн эрх
Үзэх
Хүн худалдаалах гэмт хэрэг
Үзэх
Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийг хангах нь төрийн үүрэг
Үзэх
Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комисст ямар гомдол харьяалах вэ?
Үзэх
Авилга ба Хүний эрх
Үзэх
Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө
Үзэх
Уул уурхай дахь хүний эрхийн асуудал
Үзэх
Хүн худалдаалах гэмт хэрэг ба Хүний эрх
Үзэх
Хөдөлмөр эрхлэлт ба ялгаварлан гадуурхалт
Үзэх
Хохирогч хамгааллын асуудал
Үзэх
Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ ба Хүний эрх
Үзэх
Хүний эрхийн боловсрол, түүний ач холбогдол
Үзэх
Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт
Үзэх
Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизм
Үзэх