• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос хийсэн судалгааны тойм

2014 он
Хууль зүйн боловсрол олгож буй их дээд сургуулиуд дахь хүний эрхийн боловсрол
Үзэх
2013 он
Бичил уурхай салбар дахь хүний эрх
Үзэх
Эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийн судалгаа
Үзэх
Монгол Улс дахь мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэрэгт оногдуулж буй ял шийтгэл, тулгамдаж буй асуудал (судалгааг өмнөх хуудсаас үзнэ үү.) 2012 он
 Монгол Улс дахь Уул уурхай ба Хүний эрх
Үзэх
Сонгох эрхийн хэрэгжилтэд хийсэн мониторинг
Үзэх
Хүн амины гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж, хорих 407 дугаар ангид ял эдэлж буй эмэгтэйчүүдийн үйлдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийн судалгаа (судалгааг өмнөх хуудсаас үзнэ үү.)
Хүний эрх ба хүнд суртал чирэгдэл шалгалт судалгаа
Үзэх
2011 он
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудад ажиллаж буй эмэгтэй албан хаагчдаас авсан судалгаа
Үзэх
2010 он
Казах, тува хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрх, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал
Үзэх
Үндэсний цөөнх цаатан хүүхдүүд
Үзэх
2009 он
Ил задгай талбай зогсоол тээврийн хэрэгслээс төлбөр авах дүн шинжилгээ
Үзэх
Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлж буй нийгмийн халамж
Үзэх
2008 он
Мансардын төслийн талаар мэдээлэл цуглуулж дүн шинжилгээ хийсэн тухай
Үзэх
МУ-ын үндэсний хууль тогтоомж ОУ-ын гэрээ конвенцид нийцэж буйд шинжээчийн үнэлгээ  тайлан
Үзэх
Төрийн захиргааны байгууллагууд дахь хүнд суртал сэдэвт судалгаа
Үзэх
Уул уурхай, байгаль орчин хүний эрх судалгаа
Үзэх
Химийн хорт болон аюултай бодисын ашиглалт, хяналтын асуудлаар мэдээлэл цуглуулж дүн шинжилгээ хийсэн тухай
Үзэх
Хүүхдийн  хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд судалгаа
Үзэх
2007 он
БНСУ дахь Монгол ажилчдын эрхийн хэрэгжилт судалгаа
Үзэх
Эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэл
Үзэх
2006 он
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн олон улсын стандартын хэрэгжилт судалгаа
Үзэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн  эрхийн байдал судалгаа
Үзэх
Хурдан морь унаач хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн талаарх судалгаа
Үзэх
Цаазаар авах ялын судалгаа
Үзэх
Цэргийн албан хаагчдын эрхийн хэрэгжилтэнд хийсэн судалгаа
Үзэх
2005 он
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамт
Үзэх
Зохистой аюулгүй хоол хүнсээр жигд хангагдах эрх
Үзэх
Иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хэрэгжилтийн төлөв байдлын судалгаа
Үзэх
Мэдээлэл хайх олж авах түгээх эрхийн хэрэгжилтийн төлөв байдал
Үзэх
Үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх болон байгууллага байгуулах эрхийн судалгаа
Үзэх
Үндэсний цөөнхийн эрх
Үзэх
Хүний эрхийн боловсрол-Ерөнхий боловсролын сургууль
Үзэх
Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн байдал
Үзэх
2004 он 
1992-2003 оны Засгийн газар
Үзэх
Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхийн хэрэгжилтийн судалгаа
Үзэх
Сонгох сонгогдох эрхийн хэрэгжилтйн судалгаа
Үзэх
Тайван жагсаал цуглаан хийх эрх чөлөөний төлөв байдал
Үзэх
Хөдөлмөр эрхлэлтэд ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмын хэрэгжилтийн судалгаа
Үзэх
Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах хүний эрхийн төлөв байдлын судалгаа 2003 он
Нэн ядуу иргэдийн эрхийн төлөв байдлын судалгаа
Үзэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн судалгаа-2
Үзэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн судалгаа-1
Үзэх
Хүүхдийн эрхийн төлөв байдлын судалгаа
Үзэх
2002 он
Иргэний эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхийн хэрэгжилтэд хийсэн судалгаа
Үзэх
Нийслэлд хөдөө, орон нутгаас шилжин суурьшсан иргэдийн судалгаа
Үзэх
Өмгөөлүүлэх эрх зүйн туслалцаа авах эрхийн судалгаа
Үзэх
Хөдөлмөрлөх эрхийн судалгаа
Үзэх
Хэрэгсэхгүй болгосон хэрэгт хийсэн судалгаа
Үзэх
2001 он
Хэрэгсэхгүй болгосон хэрэгт хийсэн судалгаа
Үзэх
Хүний хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаарх судалгааны тайлан
Үзэх
Хүний итгэл үнэмшилтэй байх эрхийн төлөв байдлын судалгаа
Үзэх