• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний Зөвлөмжийн хэрэгжилт 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар

Шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, хуульд заасан арга хэмжээ авах, бүртгэл мэдээллийг хөтлөх хүрээнд 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс хойш 2017 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэл нийт 15 зөвлөмжийг эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлсэн бөгөөд 2 зөвлөмжийн хариу ирүүлэх хуулийн хугацаа дууссан байна. Шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүйг хүснэгтэд оруулав. Зөвлөмжийн хэрэгжилт:   № Хэнд Явуулсан огноо Хариу ирүүлсэн огноо Шаардлагын агуулга 1 Нийслэлийн прокурор, Төрийн хууль цаазын итгэмжит зөвлөх Д.Баярмагнай 2017.01.17 2/01 Нийслэлийн прокурорын газрын 2017.03.17-ны 1/1484 тоот Яллагдагч Б.С-ийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхийг хангаж ажиллах тухай   Гомд-лын дагуу 2 Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирал Т.Уранболор 2017.02.06 1/02 Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2017.02.24 өдрийн 1/91 тоот Төлбөрийн чадваргүй сэжигтэн, яллагдагчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангаж ажиллах тухай   Гомд-лын дагуу 3 Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат 2017.02.17 1/03 Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. Хүйтний улиралд хурдан морины уралдаанд хүүхдийг оролцуулахгүй байх, уралдаан зохион байгуулах тухай Засгийн газрын шийдвэр гаргуулахгүй байх тухай   Мэдээлийн дагуу 4 ШШГЕГ-ийн харъяа хорих 423 дугаар ангийн дарга хурандаа Б.Түвшинтөгс 2017.03.15 1/04 ШШГЕГ-ийн харъяа хорих 423 дугаар ангийн 2017.04.07 –ны 01/362 тоот Хяналт шалгалтын хүрээн илэрсэн зөрчилийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт 5 Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын засаг дарга Ц.Гансүх 2017.03.20 2/05 Мөрөн сумын Засаг даргын 2017.04.28-ны 1/312 тоот Иргэн Х.Г-ийг хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах тухай   Гомд-лын дагуу 6 Баянхонгор аймгийн засаг дарга Г.Батжаргал 2015.03.20 1/06 Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. "Чандмань-Баянхонгор” ХХК- захирал Э.Э нь тус аймгийн 12 дугаар цэцэрлэгийн цэвэр усны хэрэглээг хаасан асуудлыг шийдвэрлэх тухай Гомд-лын дагуу 7 ШШГЕГ-ын дарга, бригадын генерал Ц.Амгаланбаяр 2017.05.10 1/07 ШШГЕГ-ын 2017.06.06 өдрийн 2а/2014 тоот Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн цагдан хорих байранд хийсэн хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчилийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт 8 Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, хурандаа Ө.Энхтөр 2017.05.10 1/08 ЦЕГ-ын 2017.06.07 өдрийн 01/372 тоот албан бичгээр зөвлөмжийн хариу ирүүлэв. Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн цагдаагийн газрын баривчлах, саатуулах байранд хийсэн хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчилийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт 9 ШШГЕГ-ын дарга, бригадын генерал Ц.Амгаланбаяр 2017.05.10 1/09 ШШГЕГ-ын 2017.06.06 өдрийн 2а/2015 тоот. Баян-Өлгий аймгийн цагдан хорих байранд хийсэн хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчилийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт 10 Дархан-Уул аймгийн прокурор, төрийн хууль цаазын итгэмжит зөвлөх Ц.Мөнхбат 2017.05.10 1/10 Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газрын 2017.06.07-ны 5/420 тоот Яллагдагч Ч.У-ын эргэлт уулзалт, илгээмж авах, гадаад орчинтой харилцах эрхийг хангах тухай Гомдлын дагуу 11 Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга Ш.Оргил 2017.05.17 1/11 Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулсан Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай Хяналт шалгалт 12 Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга С.Насанбат 2017.05.17 1/12 Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. Дархан-Уул аймагт зохион байгуулсан Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай Хяналт шалгалт 13 Баянзүрх дүүрэг дэх Гёте бүрэн дунд сургуулийн захирал П.Хажидмаа 2017.05.22 2/13   Хариу ирүүлээгүй. Хуулийн хугацаа өнгөрсөн. Хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчлийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт 14 Сүхбаатар дүүрэг дэх Гёте бүрэн дунд сургуулийн захирал Ц.Оюун 2017.05.22 2/14   Гёте бүрэн дунд сургуулийн 2017.06.19-ний 99 тоот Хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчилийг арилгаж ажиллах тухай Хяналт шалгалт 15 Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын дарга А.Ишдорж 2017.06.02 2/15 Хугацаа болоогүй Иргэн Ц.Э-г хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах тухай Гомдлын дагуу