• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний Шаардлагын хэрэгжилт 2017 оны сүүлийн хагас жилийн байдлаар

ШААРДЛАГЫН ХЭРЭГЖИЛТ- 2017 оны сүүлийн хагас жилийн байдлаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн байдлаар нийт 30 Шаардлагыг хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулахаар албан тушаалтан, аж ахуйн нэгжүүдэд явуулаад байна. 1 МУИС-ын захирал Я.Төмөрбаатар 2017.06.27 1/15 МУИС-ын 2017.06.30 өдрийн 2/1775 албан бичгээр шаардлагын хариу ирүүлсэн. Хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахгүй байх, ажлын байрны дарамт үзүүлэхгүй байх тухай Гомдлын дагуу 2 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Ц.Амгаланбаяр 2017.07.03 3/16 ШШГЕГ-ын 2017.10.02 өдрийн 03/3081 тоот албан бичгээр шаардлагын хариу ирүүлсэн.. Хорих 425 дугаар ангид илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох тухай Хяналт шалгалтын дагуу 3 Цагдаагийн ерөнхий гзарын дарга, Цагдаагийн хурандаа Ө.Энхтөр 2017.07.18 1/17 ЦЕГ-ын 2017.08.31 өдрийн 01/491 тоот албан бичгээр шаардлагын хариу ирүүлсэн. Нэр бүхий аймгуудын албадан саатуулах, баривчлах байранд илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох тухай Хяналт шалгалтын дагуу  4 Оюу толгой ХХК-ийн ерөнхий захирал Армандо Торрес 2017.07.21 2/18 Оюу Толгой ХХК-ын 2017.08.01 өдрийн 2803/HR тоот албан бичгээр О3 стандарт дахь биеийн жингийн шаардлага нь ОУ-ын хэм хэмжээнд нийцэж байгаа тул шаардлагыг биелүүлэх боломжгүй хариу ирүүлэв. Биелээгүй Хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт бий болгож буй Ажлын байрны стандартын заалтыг хүчингүй болгох тухай Гомдлын дагуу 5 Цагдаагийн ерөнхий гзарын дарга, Цагдаагийн хурандаа Ө.Энхтөр 2017.08.31 3/19 ЦЕГ-ын 2017.09.08 өдрийн 4/1328 тоот албан бичгээр шаардлагын хариу ирүүлсэн. Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын ахлах мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахмад Д албан тушаал, эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашиглаж буйд хариуцлага тооцуулах тухай Гомдлын дагуу 6 Дорноговь аймгийн ИТХ-ын дарга С.Түмэнбаяр 2017.10.18 3/20 Дорноговь аймгийн ИТХ-ын Нарийн бичгийн даргын 2017.11.02 өдрийн 297 тоот албан бичгээр шаардлагын хариу ирүүлсэн. Дорноговь аймгийн сумдын ИТХ-ын даргаар ажиллаж байгаад чөлөөлөгдсөн хүмүүсийн ажилгүйдлээс хамгаалуулах, эд мөнгөнийн тусламж авах эрхийг хангах тухай Гомдлын дагуу 7 Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Очирбат 2017.10.19 1/21 Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017.10.31 өдрийн 2/3908 тоот албан бичгээр шаардлагын хариу ирүүлсэн. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэд захирал А-д зохих хариулага тооцож, яамны зүгээс залруулга хийж хүүхдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээх тухай Мэдээллийн дагуу 8 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Н.Лүндэндорж 2017.11.02 3/22 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2017.11.14 өдрийн 03/1007 тоот албан бичгээр шаардлагын хариу ирүүлсэн. Аливаа хэрэг, маргаантай холбоотой асуудлаар олон нийтэд мэдээлэл түгээхдээ хуулийг чанд баримталж ажиллах, иргэний нэр төр, алдар хүнд, халдашгүй байх эрхийг зөрчихгүй байх тухай Мэдээллийн дагуу 9 Монгол Улсын Ерөнхий Прокурор, Төрийн хууль цаазын тэргүүн зөвлөх М.Энх-Амгалан 2017.11.08 3/23 Монгол Улсын Ерөнхий Прокурорын орлогч, хууль цаазын шадар зөвлөх Г.Эрдэнэбатын 2017.11.17 өдрийн 1/4358 тоот албан бичгээр шаардлагын хариу ирүүлсэн. Яллагдагч Б-ийн олон улсын гэрээ, конвенци болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан нэр төрийн халдашгүй байх, гэм буруугүйд тооцогдох эрх болон ЭХХШТХ зөрчиж мэдээлэл түгээсэн холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох Гомдлын дагуу 10 Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн хурандаа С.Баатаржав 2017.11.08 3/24 ЦЕГ-ын даргын 2017.11.17 өдрийн 01/638 тоот албан бичгээр шаардлагын хариу ирүүлсэн. Иргэн У-ын хөдөлмөрлөх эрхийг хангах тухай Гомдлын дагуу 11 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд 2017.11.10 3/25 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2017.11.16 өдрийн 01/3935 тоот албан бичгээр шаардлагын хариу ирүүлсэн. Иргэн Б-ийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээж, ЧД-ийн Засаг даргын хууль зөрчсөн захирамжийг хүчингүй болгох тухай Гомдлын дагуу 12 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Ж.Бат-Эрдэнэ 2017.11.14 2/26 2017-11-21 Улс хоорондын ачаа тээвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын үйл   ажиллагаанд хяналт тавих, жолооч нарын эрхийг хангах Гомдлын дагуу 13 Оюуны хөгжлийг дэмжих академийн захирал Т.Шүрэнцэцэг 2017.11.22 2/27 2017-11-29 Иргэн О-ын ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, түүний ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал, нийгмийн даатгалын болон бусад холбогдох баримт бичгийг буцаан олгох тухай Гомдлын дагуу