• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний Шаардлагын хэрэгжилт 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар

Шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, хуульд заасан арга хэмжээ авах, бүртгэл мэдээллийг хөтлөх хүрээнд 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс хойш 2017 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэл нийт 19 шаардлагыг эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлсэн бөгөөд 2 шаардлагын хариу ирүүлэх хуулийн хугацаа дууссан байна. Шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүйг хүснэгтэд оруулав. Шаардлагын хэрэгжилт: № Хэнд Явуулсан огноо Хариу ирүүлсэн огноо Шаардлагын агуулга 1 Чандмань-Увс ХХК-ийн захирал М.Мөнхөө 2016.12.15 2/28 Чандмань-Увс ХХК-ийн 2017.01.04 өдрийн 01 тоот Х.П-ийн хөдөлмөрлөх эрхийг хангах тухай Гомдлын дагуу 2 Монгол Улсын Ерөнхий Прокурор, Төрийн хууль цаазын тэргүүн зөвлөх М.Энх-Амгалан 2016.12.19 3/29 Ерөнхий Прокурорын газрын 2016.12.21 өдрийн 7/5199 тоот ЭБШ ажиллагааг ноцтой зөрчиж Х.Ц-ийг Х.Б нэрээр ял эдлүүлж түүний эрх зүйн байдлыг дордуулсанд арга хэмжээ авах, прокурорт хариуцлага тооцох, албаны шалгалт явуулах тухай Гомдлын дагуу 3 Цагдаагийн ерөнхий гзарын дарга, Тэргүүн комиссар Р.Чингис  2016.12.27 3/30 ЦЕГ-ын МБГ-ын 2017.01.23 өдрийн 1/527 тоот ЭБШ ажиллагааг ноцтой зөрчиж Х.Ц-ийг Х.Б нэрээр ял эдлүүлж түүний эрх зүйн байдлыг дордуулсанд арга хэмжээ авах, мөрдөн байцаагчид хариуцлага тооцох, албаны шалгалт явуулах тухай Гомдлын дагуу 4 Монгол Улсын Ерөнхий Прокурор, Төрийн хууль цаазын тэргүүн зөвлөх М.Энх-Амгалан 2016.12.27 3/31 УЕПГ-ын 2017.01.13 өдрийн 4/241 тоот Яллагдагч Д.С-ийг онц хүнд гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгахдаа 31 сар 7 хоног буюу хуульд зааснаас илүү хугацаагаар хорьж ЭБШ хуулийг зөрчсөн прокурорт хариуцлага тооцох тухай Гомдлын дагуу 5 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дарга Л.Бямбасүрэн 2017.01.02 2/01 Хариу ирүүлэх хугацаа өнгөрсөн. 2017.01.19-ний 02/50-р хариу шаардсан О.Н-ыг хуучин ажиллаж байсан Чингис хаан ОУ-ын нисэх буудлын захирлын ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоосон шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах тухай. Гомдлын дагуу 6 Цагдаагийн ерөнхий гзарын дарга, Тэргүүн комиссар Ө.Энхтөр  2017.01.11 3/02 ЦЕГ-ын 2017.02.06 өдрийн 14/6-917 тоот Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Б эрүү шүүлт тулгасан үйлдлийг шалгах, хариуцлага тооцуулах тухай Гомдлын дагуу 7 Эрүүл мэндийн сайд А.Цогцэцэг 2017.01.19 1/03 ЭМ-ийн Сайдын 2017.04.11 өдрийн 1а/1307 тоот Хүүхдийн төв сувилалд сувилуулж буй хүүхдийн эрхийг хангаж ажиллах тухай  Хяналт шалгал-тын дагуу 8 Хөдөлмөр, Нийгэм хамгааллын сайд Н.Номтойбаяр 2017.01.19 1/04 ХНХ-ын Сайдын 2017.02.09-ний 1/417 тоот Хүүхдийн төв сувилалд сувилуулж буй хүүхдийн эрхийг хангаж ажиллах тухай Хяналт шалгалтын дагуу 9 Шадар сайд У.Хүрэлсүх 2017.01.25 2/05 Улсын онцгой комиссын 2017.01.30-ны 06 тоот Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын нутагт 2015 онд гоц халдварт гахайн сонгомол мялзан өвчин гарсны улмаас устгалд оруулсан нэр бүхий 15 иргэний амьжиргааны эх үүсвэр 205 толгой гахайны үнийг нэн даруй төлөх тухай Гомдлын дагуу 10 Цагдаагийн ерөнхий гзарын дарга, Тэргүүн комиссар Ө.Энхтөр  2017.02.02 3/06 ЦЕГ-ын 2017.03.06 өдрийн 4/401 тоот. Говь-Алтай аймаг дахь Цагдаагийн газрын эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Х.М, ахмад Ч.Л, ахлах дэслэгч Ч.Э нар яллагдагчаар татагдаж хоригдож буй хүмүүстэй зүй бусаар харьцаж, эрүү шүүлт тулгасан үйлдлийг шалгах, хариуцлага тооцуулах тухай Гомдлын дагуу 11 Зэвсэгт хүчний жанжин штабын дарга, дэслэгч генерал Д.Даваа 2017.02.09 3/07 ЗХЖШ-ын 2017.03.16-ны 2/51 тоот Зэвсэгт хүчний нийт ангиудад илэрсэн зөрчлийг арилгах, төрийн албан хаагчдын ажил үүргээ хэвийн гүйцэтгэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авах тухай Хяналт шалгалтын дагуу 12 Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн 2017.02.17 2/08 Сангийн яамны 2017.03.07-ны 4-3/1196 тоот Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын нутагт 2015 онд гоц халдварт гахайн сонгомол мялзан өвчин гарсны улмаас устгалд оруулсан нэр бүхий 15 иргэний амьжиргааны эх үүсвэр 205 толгой гахайны үнийг нэн даруй төлөх тухай Гомдлын дагуу 13 Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга, хошууч генерал Ц.Сэргэлэн 2015.03.17 3/09 ХХЕГ-ын 2017.03.31 өдрийн 3/1404 тоот Хил хамгаалах нийт ангиудад илэрсэн зөрчлийг арилгах, төрийн албан хаагчдын ажил үүргээ хэвийн гүйцэтгэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авах тухай Хяналт шалгалт 14 Цагдаагийн ерөнхий гзарын дарга, Тэргүүн комиссар Ө.Энхтөр  2017.03.20 1/10 ЦЕГ-ын 2017.05.03-ны 4/728 тоот Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын ахлах эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Г.Г, хошууч Ш.Б, мөрдөн байцаагч дэслэгч Б.Ц нар яллагдагчаар татагдаж хоригдож буй хүмүүстэй зүй бусаар харьцаж, эрүү шүүлт тулгасан үйлдлийг шалгах, хариуцлага тооцуулах тухай Гомдлын дагуу 15 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ж.Батсуурь 2017.05.18 3/11 Хариу ирүүлэх Хуулийн хугацаа өнгөрсөн Харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 116 дугаар сургуульд хийсэн хяналт шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай Хяналт шалгалт 16 Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын засаг дарга Т.Эрдэнэбат 2017.05.22 2/12 Сургуулийн захиралын 2017.06.03-ны 66 тоотоор шаардлагыг биелүүлэх боломжгүй хариу ирүүлэв. Иргэн Г.Б-гийн хөдөлмөрлөх эрхийг хангах тухай Гомдлын дагуу 17 Мэдлэггүүр ХХК-ийн захирал Ш.Алтанцэцэг 2017.05.29 2/13 Мэдлэггүүр ХХК-ийн 2017.06.06-ны 58-р шаардла-гыг биелүүлж хариу ирүүлэв. Иргэн Т.Г-гийн ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, түүний ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал, нийгмийн даатгалын болон бусад холбогдох баримт бичгийг буцаан олгох тухай Гомдлын дагуу 18 Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Ц.Ням-Осор 2017.05.29 2/14 ТӨБЗГ-ын 2017.06.15-ны А-1/1517 тоот Ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлсэн Монгол Тамга ТӨҮГ-ын захиралд хариуцлага тооцох тухай Гомдлын дагуу 19 МУИС-ын захирал Я.Төмөрбаатар 2017.06.27 1/15 Хариу ирүүлэх хуулийн хугацаа болоогүй Хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахгүй байх, ажлын байрны дарамт үзүүлэхгүй байх тухай