• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Төв аймагт ажиллалаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Ж.Дашдоржоор ахлуулсан ХЭҮК-ын ажлын хэсэг 2011 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Төв аймгийн Цагдан хорих байранд үзлэг, хяналт шалгалт хийгээд ирлээ. Уг шалгалтыг Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газартай 2011 онд байгуулсан хамтран ажиллах Санамж бичгийн хүрээнд зохион байгуулсан юм. Шалгалтаар тус цагдан хорих байранд үндэсний хууль тогтоомж болон олон улсын гэрээнд заасан эрх чөлөө нь хязгаарлагдсан хүмүүсийн эрх, эрх чөлөө хэрхэн хангагдаж байгаа, цагдан хорих байрны ахуй нөхцөл, эргэлт уулзалтын байр, эмнэлэгийн үйлчилгээний хүртээмж, ажилтнуудын зан харилцаа, иргэдийн хувийн хэргийн бүртгэлийн байдал зэрэг нь хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж буй эсэхийг үзэж, танилцсан болно.