• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хүний эрхэд суурилсан хандлага" видео хичээл

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрхийн боловсролыг дэмжих, түгээх чиг үүргийнхээ хүрээнд хүний эрхийн сургалтын зарим сэдвийг видео хэлбэрт шилжүүлэн олон нийтэд хүргэж байна. Хичээлийг үзнэ үү. "Хүний эрхэд суурилсан хандлага" хичээл